Pia Alfredsson

Bilderbokskonstnär. Min önskan är att vara i skapandet så mycket som möjligt, själv och tillsammans med andra. Jag skapar i ord, bild och grafisk form: bilderböcker, bokverkstäder, författarbesök, utställningar och artist talks.

Genom mitt konstnärskap vill jag verka för barns uttrycksmöjligheter och inspirera dem i deras eget fria skapande. Viktiga ledord är lekfullhet, nyfikenhet och fantasi.

Foto: Sandro