Jenny Berggren

Jag är född och uppvuxen i Umeå, där jag tidigare arbetat som bildskapare och bibliotekarie. På fritiden driver jag ett bokförlag där jag bland annat givit ut Frida Åslunds barndomsskildringar Folke och Frida och Fridas nya värld – böcker som jag arbetat med i flera års tid, och som är starkt knutna till platser i och runt Umeå.

Platsen och dess betydelse är något jag även arbetar med inom måleriet, som är en del av mitt bildskapande. Den andra delen är illustration, och jag illustrerar främst kapitelböcker för barn och skapar bokomslag. Mina material består främst av olja, kol, blyerts, färgpennor, tusch och gouache.

Foto: Privat