Carina Bergström

Jag är uppvuxen i Solna, flyttade till Umeå för studier, jobbade några år i Östersund, och flyttade sedan vidare till Saxnäs, Sorsele kommun, där jag har bott sedan 1988. Jag har alltid varit fascinerad av ord, redan som barn läste jag och skrev mycket. Ordens nyanser, och brister på nyanser, utmanar mig på ett inspirerande sätt.

Idag jobbar jag som lärare i grundskolan och på gymnasiet. Jag är ordförande i Sorsele poesisällskap och Sorsele Folkmusik- och Dansförening. Åren 2010-2012 var jag styrelseledamot i Norrlängska litteratursällskapet.

Jag skriver i första hand poesi, men det kan också bli artiklar, litteraturkritik, och någon novell. Under året 2014 skrev jag manus till berättarföreställningen Flottarna kommer! som spelades i de fem Vindelälvskommunerna, ett projekt som ingick i Norrlandsoperans satsning River Stories.

Vid sidan av skrivandet så ägnar jag mycket tid åt att spela folkmusik och komponera eget material. Jag är spelledare för Sorsele spelmän och har duon Grimtjuk tillsammans med basisten Robert Degerfalk, och vi har gett ut tre skivor.

Foto: Urban Viklund