Åke Lundgren

Jag debuterade 1981, när jag var 30 år, med romanen Långa lappflickan, vinnande bidrag i Bra Böckers berättartävling. Sedan dess har jag skrivit en rad romaner, flera faktaböcker och ett antal pjäser, på egen hand eller i samarbete med andra. Allt jag har skrivit har utgått från platser jag väl känner väl till, för det mesta i Västerbotten. Ofta har jag utgått från verkliga händelser och människoöden – förr och nu.

Intresset för litteraturen föddes tidigt. Jag fick utlopp för min längtan i sagor och serietidningar och när pengar saknades för att köpa ritade och skrev jag själv. Sedan upptäckte jag biblioteket. Som pojke riktade jag först blicken mot rymden, men fångades snart av det som låg betydligt närmre: den egna bygden och det historiska arvet.

Mitt intresse för litteraturen, inte minst den västerbottniska, är lika stort som det alltid har varit. En viktig del i mitt eget skrivande har alltid varit att forska och göra nya upptäckter, dels för att jag själv finner det fascinerande och spännande, dels för att jag vill dela med mig av det jag har funnit.

Arbetet med härlitt känns onekligen som ett naturligt inslag i den fortsatta upptäcktsresan.

Foto: Hans Lundgren